แบบตัดเสื้อชาย

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ตอนที่ 12 การสร้างแบบตัดเสื้อซาฟารีแบบปกเชิ้ต

https://youtu.be/v9fPxDYtVy0 ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1

ตอนที่ 11 การสร้างแบบตัดเสื้อซาฟารีแบบปกเทเลอร์

https://youtu.be/uJX7ah6v3kU ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1

ตอนที่ 10 การสร้างแบบตัดเสื้อโปโลปกเชิ้ต แขนสโลป

https://youtu.be/9n5Es54Hvuw ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1

ตอนที่ 09 การสร้างแบบตัดเสื้อโปโลปกเชิ้ต ไหล่สโลป

https://youtu.be/dVy9rkVCKBU ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1

ตอนที่ 08 การสร้างแบบตัดเสื้อปกเชิ้ตแบบเข้ารูป

https://youtu.be/5YnGr7RuQSs ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1