สนุกกับภาษา

ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์

ตอนที่ 12 Verbs (4)

https://www.youtube.com/watch?v=-vzFtEgBo2U ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สนุกกับภาษา ประจำปีการศึกษา 2558-1

ตอนที่ 11 Verbs (3)

https://www.youtube.com/watch?v=KvdJzcxriow ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สนุกกับภาษา ประจำปีการศึกษา 2558-1

ตอนที่ 10 Verbs (2)

https://www.youtube.com/watch?v=d9btcRyDMqo ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สนุกกับภาษา ประจำปีการศึกษา 2558-1

ตอนที่ 09 Verbs (1)

https://www.youtube.com/watch?v=4g_34yB_s_k ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สนุกกับภาษา ประจำปีการศึกษา 2558-1

ตอนที่ 08 Pronouns

https://www.youtube.com/watch?v=0uqkeP7ver0 ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สนุกกับภาษา ประจำปีการศึกษา 2558-1