แบบตัดเสื้อชาย

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ตอนที่ 07 การสร้างแบบตัดเสื้อปกเชิ้ตแบบตัวหลวม

https://youtu.be/95mN3T4OGKE?list=PLYFurADKkk-_GeLeR8myTnbtojcmcmWq4 ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1

ตอนที่ 06 การสร้างแบบตัดเสื้อโรงงาน

https://youtu.be/Wr0aYxkAJqE?list=PLYFurADKkk-_GeLeR8myTnbtojcmcmWq4 ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1

ตอนที่ 5 การสร้างแบบตัดเสื้อปกฮาวายแบบตัวหลวม

https://youtu.be/x3X-C9SGXQg?list=PLYFurADKkk-_GeLeR8myTnbtojcmcmWq4 ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1

ตอนที่ 04 การสร้างแบบตัดเสื้อคอกลมกุยเฮง (ม่อฮ่อม)

https://youtu.be/MHWbllRIFtA?list=PLYFurADKkk-_GeLeR8myTnbtojcmcmWq4 ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1

ตอนที่ 03 การสร้างแบบตัดเสื้อคอกลมแบบไทย

https://youtu.be/HGSrCl4H3BE?list=PLYFurADKkk-_GeLeR8myTnbtojcmcmWq4 ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1