สนุกกับภาษา

ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์

ตอนที่ 02 Part of speech

https://www.youtube.com/watch?v=HGWfSEZ7Flc ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สนุกกับภาษา ประจำปีการศึกษา 2558-1