ตอนที่ 04 ไก่สอดไส้ซอสแม็กซิกันเส้นสปาเก็ตตี้

 

ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 11 ประจำปีการศึกษา 2557 – 1