อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 3

ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ตอนที่ 14 สตูว์ไก่ม้วนแฮม

  ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา อาหารจานด่าวนเพื่อสุขภาพ 3 ประจำปีการศึกษา 2551 – 1

ตอนที่ 13 ข้าวคลุกน้ำพริกไข่เค็ม

  ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา อาหารจานด่าวนเพื่อสุขภาพ 3 ประจำปีการศึกษา 2551 – 1

ตอนที่ 12 อุด้งหน้ากุ้งเทมปุระ

  ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา อาหารจานด่าวนเพื่อสุขภาพ 3 ประจำปีการศึกษา 2551 – 1

ตอนที่ 11 สปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาปลาเค็ม

  ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา อาหารจานด่าวนเพื่อสุขภาพ 3 ประจำปีการศึกษา 2551 – 1

ตอนที่ 10 ผัดไทยสมุนไพร

  ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา อาหารจานด่าวนเพื่อสุขภาพ 3 ประจำปีการศึกษา 2551 – 1