• ตอนที่ 02 ตะโก้ ลืมกลืน

    ตอนที่ 02 ตะโก้ ลืมกลืน

      ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา ขนมไทย ประจำปีการศึกษา 2557 – 1