ตอนที่ 06 การสร้างแบบตัดกางเกงขายาวต่อขอบมีจีบ

ตอนที่ 06 การสร้างแบบตัดกางเกงขายาวต่อขอบมีจีบ (2216 views)
โดย ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
E-Learning RMUTP ปีการศึกษา 2/2555 | แบบตัดกางเกง
Embed
Source File
Url
http://mmd.rmutp.ac.th/?mid=1333
แสดงความเห็น | ดูกระดานข่าว
 

Related (สื่อที่เกี่ยวข้อง)