• ตอนที่ 13 ภาชนะจากฟักทอง

  ตอนที่ 13 ภาชนะจากฟักทอง

    ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา ศิลปะการแกะสลักผลไม้ และสบู่ 5 ประจำปีการศึกษา 2552 – 1


 • ตอนที่ 12 ดอกขจรจากฟักเขียว

  ตอนที่ 12 ดอกขจรจากฟักเขียว

    ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา ศิลปะการแกะสลักผลไม้ และสบู่ 5 ประจำปีการศึกษา 2552 – 1
 • ตอนที่ 09 ดอกโบตั๋นจากมันแกว

  ตอนที่ 09 ดอกโบตั๋นจากมันแกว

    ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา ศิลปะการแกะสลักผลไม้ และสบู่ 5 ประจำปีการศึกษา 2552 – 1