• ตอนที่ 02 ข้าวผัดสามสี

    ตอนที่ 02 ข้าวผัดสามสี

      อ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 1 ประจำปีการศึกษา 2550-1  • ตอนที่ 17 ข้าวผัดน้ำพริกกุ้งสด

    ตอนที่ 17 ข้าวผัดน้ำพริกกุ้งสด

    อ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 1 ประจำปีการศึกษา 2550/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร