• ตอนที่ 04 Part of Speech 1

  ตอนที่ 04 Part of Speech 1

  ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สนุกกับภาษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2


 • ตอนที่ 03 พระมหาชนก2

  ตอนที่ 03 พระมหาชนก2

  ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สนุกกับภาษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2


 • ตอนที่ 02 พระมหาชนก1

  ตอนที่ 02 พระมหาชนก1

  ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สนุกกับภาษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2 • ตอนที่ 9 Words with Similar Meanings(3)

  ตอนที่ 9 Words with Similar Meanings(3)

    ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สนุกกับภาษา 3 ประจำปีการศึกษา 2559-1