• ตอนที่ 17 ข้าวผัดน้ำพริกกุ้งสด

    ตอนที่ 17 ข้าวผัดน้ำพริกกุ้งสด

    อ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 1 ประจำปีการศึกษา 2550/1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร